การค้าขายระหว่างไทยกับออสเตรีย

การค้าขายระหว่างไทยกับออสเตรียมีมูลค่า 659 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.72% จากปีที่แล้วโดยมีการส่งออกสินค้าไปยังออสเตรียเป็นจำนวนเงินรวม 261 ล้านดอลลาร์ซึ่งนำโดยอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องปรับอากาศรถยนต์รถจักรยานยนต์เสื้อผ้าและคอมพิวเตอร์ การจัดส่งออสเตรียมายังประเทศไทยในปีที่แล้วมีมูลค่า 398 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซึ่งนำโดยเครื่องจักรอัญมณีเครื่องประดับทองคำและเงินเครื่องจักรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เคมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์กระดาษและกระดาษผลิตภัณฑ์โลหะผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม Pratya Samalapa ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการ EEC มีความคืบหน้าอย่างมากชี้ไปที่การลงนามในสัญญาของโครงการโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบรถไฟความเร็วสูง ในขณะเดียวกันเขากล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปทำให้เกิดความไม่แน่นอนในที่สาธารณะ

You may also like :