การซ่อมแซมโปรตีนตรวจจับและผูกกับดีเอ็นเอที่เสียหาย

แสง UV ทำลาย DNA ของเซลล์ผิวซึ่งสามารถนำไปสู่มะเร็งผิวหนัง แต่กระบวนการนี้ถูกต่อต้านโดยเครื่องจักรซ่อมแซม DNA ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารกันแดดโมเลกุล อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าการซ่อมแซมโปรตีนทำงานอย่างไรใน DNA ที่บรรจุในโครมาตินอย่างแน่นหนาซึ่งการเข้าถึงความเสียหายของดีเอ็นเอนั้นถูกจำกัดโดยบรรจุภัณฑ์โปรตีน

การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ cryo นักวิจัยจากกลุ่มThomäจากสถาบันวิจัยชีวการแพทย์ Friedrich Miescher (FMI) ได้ค้นพบกลไกใหม่โดยการซ่อมแซมโปรตีนตรวจจับและผูกกับดีเอ็นเอที่เสียหาย แสงอัลตราไวโอเลตทำลาย DNA สร้างรอยโรคเล็ก ๆ รอยโรค UV เหล่านี้จะถูกตรวจพบครั้งแรกโดยศูนย์โปรตีนที่รู้จักกันในชื่อ UV-DDB และเมื่อพบรอยโรคแล้ว ส่วนที่เหลือของกลไกการซ่อมแซม DNA ส่วนที่เหลือจะเริ่มดำเนินการ คำถามคือ UV-DDB สามารถผูกกับรอยโรคได้อย่างไรเมื่อ DNA ถูกขดรอบแกนโปรตีนฮิสโตนของนิวคลีโอโซมที่เรียกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ UV-DDB เคยคิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากโปรตีนเพิ่มเติมที่เปลี่ยนนิวคลีโอโซม นักวิจัยจากกลุ่มที่นำโดย Nicolas Thomäพบว่าไม่จำเป็นต้องมีโปรตีนเพิ่มเติมในการตรวจหารอยโรคที่เกิดจากรังสียูวี ที่ซับซ้อน UV-DDB ใช้ประโยชน์จากพลวัตที่แท้จริงของดีเอ็นเอนิวคลีโอโซม ปัจจัยซ่อมแซมดีเอ็นเอดูเหมือนว่าจะจับรอยโรค UV เมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว

You may also like :