การส่งออกของไทยเติบโตเพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้วประเทศไทยมียอดส่งออก 21.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 5.9% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่า 17.51 ​​พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 10% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 4.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปของเงินบาทการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวน 668.5 พันล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่า 558.77 พันล้านบาทลดลง 10.4% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์เกินดุล 119,970 ล้านบาท ในช่วงเดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยเติบโต 0.16% นำเข้า / ส่งออกประเทศไทยมีส่วนเกิน 4.03 พันล้านเหรียญในเดือนกุมภาพันธ์

You may also like :