จีนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกยึกยักสลายการชุมนุมทั้งที่อำนาจเต็มมือ

ฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทะเลจีนใต้โดยฮ่องกงเป็นเกาะและมีเกาลูนและเขตดินแดนใหม่เป็นดินแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ที่ทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้มีพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยเกาะฮ่องกงเกาลูนเขตดินแดนใหม่และเกาะอื่นๆหรือขนาดประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้

ฮ่องกงมีประชากรกว่า 7 ล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง ประชากรจำนวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา

You may also like :