เปิดด่านชายแดน 23 แห่ง 21 จังหวัด รับคนไทยกลับบ้าน

เปิดด่านชายแดน 23 แห่ง 21 จังหวัด รับคนไทยกลับบ้าน 18 เม.ย.63 กำหนดคนผ่านแดนต้องแจ้งรายชื่อผ่านก.ต่างประเทศ จำกัดจำนวนคนในแต่ละวัน พร้อมยินยอมกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่รัฐกำหนด 14 วันปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามา

ในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน จะอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางได้วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง สำหรับในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ มีกำหนดเฉพาะใน 5 จุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย ดังนี้ (1) จุดผ่านแดนถาวร อ.สะเดา จ.สงขลา วันละไม่เกิน 100 คน (2) จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันละไม่เกิน 100 คน (3) จุดผ่านแดนถาวร อ.เบตง จ.ยะลา วันละไม่เกิน 50 คน (4) จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วันละไม่เกิน 50 คน และ (5) จุดผ่านแดนถาวร อ.เมืองสตูล (ท่าเรือตำมะลัง) จ.สตูล วันละไม่เกิน 50 คน รวมทั้งสิ้นวันละ 350 คน

You may also like :